طراحی داخلی J12

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

میز جلو مبلی هیراد مدل J12

میز جلو مبلی هیراد مدل J12

۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان

میز جلو مبلی هیراد مدل J12 نوعی میز کشیده و با ارتفاع کوتاه است و به گونه ای طراحی می شود که روبروی مبلمان قرار گیرد. این میز جلو مبلی برای قرار دادن کتاب، روزنامه، ظروف پذیرایی، لوازم دکوری و مانند آنها که در حین نشستن روی مبل کاربرد دارد، استفاده می شود.

انتخاب گزینه‌ها

به زودی در هیراد کالا

طراحی داخلی J14

به زودی در هیراد کالا

میز جلو مبلی هیراد مدل J14

میز جلو مبلی هیراد مدل J14

۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان

میز جلو مبلی هیراد مدل J14 نوعی میز کشیده و با ارتفاع کوتاه است و به گونه ای طراحی می شود که روبروی مبلمان قرار گیرد. این میز جلو مبلی برای قرار دادن کتاب، روزنامه، ظروف پذیرایی، لوازم دکوری و مانند آنها که در حین نشستن روی مبل کاربرد دارد، استفاده می شود.

انتخاب گزینه‌ها
طراحی داخلی J20

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

میز جلو مبلی هیراد مدل J20

میز جلو مبلی هیراد مدل J20

۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

میز جلو مبلی هیراد مدل J20 نوعی میز کشیده و با ارتفاع کوتاه است و به گونه ای طراحی می شود که روبروی مبلمان قرار گیرد. این میز جلو مبلی برای قرار دادن کتاب، روزنامه، ظروف پذیرایی، لوازم دکوری و مانند آنها که در حین نشستن روی مبل کاربرد دارد، استفاده می شود.

انتخاب گزینه‌ها
طراحی داخلی J19

به زودی در هیرادکالا

به زودی در هیرادکالا

به زودی در هیرادکالا

میز جلو مبلی هیراد مدل J19

میز جلو مبلی هیراد مدل J19

۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان

میز جلو مبلی هیراد مدل J19 نوعی میز کشیده و با ارتفاع کوتاه است و به گونه ای طراحی می شود که روبروی مبلمان قرار گیرد. این میز جلو مبلی برای قرار دادن کتاب، روزنامه، ظروف پذیرایی، لوازم دکوری و مانند آنها که در حین نشستن روی مبل کاربرد دارد، استفاده می شود.

انتخاب گزینه‌ها

به زودی در هیرادکالا

طراحی داخلی

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

طراحی داخلی

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیرادکالا

طراحی داخلی

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

طراحی داخلی

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

دکوراسیون پذیرایی
میز جلو مبلی هیراد مدل J15

میز جلو مبلی هیراد مدل J15

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

میز جلو مبلی هیراد مدل J15 نوعی میز کشیده و با ارتفاع کوتاه است و به گونه ای طراحی می شود که روبروی مبلمان قرار گیرد. این میز جلو مبلی برای قرار دادن کتاب، روزنامه، ظروف پذیرایی، لوازم دکوری و مانند آنها که در حین نشستن روی مبل کاربرد دارد، استفاده می شود.

انتخاب گزینه‌ها

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

دکوراسیون پذیرایی
میز جلو مبلی هیراد مدل J16

میز جلو مبلی هیراد مدل J16

۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان

میز جلو مبلی هیراد مدل J16 نوعی میز کشیده و با ارتفاع کوتاه است و به گونه ای طراحی می شود که روبروی مبلمان قرار گیرد. این میز جلو مبلی برای قرار دادن کتاب، روزنامه، ظروف پذیرایی، لوازم دکوری و مانند آنها که در حین نشستن روی مبل کاربرد دارد، استفاده می شود.

انتخاب گزینه‌ها

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

دکوراسیون پذیرایی
میز جلومبلی هیراد مدل رکسانا

میز جلومبلی هیراد مدل J25

۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان

میز جلومبلی هیراد مدل J25 نوعی میز مربع شکل و با ارتفاع کوتاه است و به گونه ای طراحی می شود که روبروی مبلمان قرار گیرد. این میز جلو مبلی برای قرار دادن کتاب، روزنامه، مجله، ظروف پذیرایی، لوازم دکوری و مانند آنها که در حین نشستن روی مبل کاربرد دارد، استفاده می شود.

انتخاب گزینه‌ها

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

دکوراسیون اتاق پذیرایی
کنسول هیراد مدل B104

کنسول هیراد مدل B104

۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان

کنسول هیراد مدل B104 با ظاهری ساده و زیبا، کارآمد و مناسب جهت دکوراسیون خانه و یا اتاق خواب بوده و با توجه به طراحی زیبای آن، قابل ست شدن با انواع دکوراسیون در منزل می باشد.

انتخاب گزینه‌ها

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا