طراحی داخلی J12

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

میز جلو مبلی هیراد مدل J12

میز جلو مبلی هیراد مدل J12

۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان

میز جلو مبلی هیراد مدل J12 نوعی میز کشیده و با ارتفاع کوتاه است و به گونه ای طراحی می شود که روبروی مبلمان قرار گیرد. این میز جلو مبلی برای قرار دادن کتاب، روزنامه، ظروف پذیرایی، لوازم دکوری و مانند آنها که در حین نشستن روی مبل کاربرد دارد، استفاده می شود.

انتخاب جنس و رنگ

به زودی در هیراد کالا

طراحی داخلی J14

به زودی در هیراد کالا

میز جلو مبلی هیراد مدل J14

میز جلو مبلی هیراد مدل J14

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان

میز جلو مبلی هیراد مدل J14 نوعی میز کشیده و با ارتفاع کوتاه است و به گونه ای طراحی می شود که روبروی مبلمان قرار گیرد. این میز جلو مبلی برای قرار دادن کتاب، روزنامه، ظروف پذیرایی، لوازم دکوری و مانند آنها که در حین نشستن روی مبل کاربرد دارد، استفاده می شود.

انتخاب جنس و رنگ
طراحی داخلی J20

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

میز جلو مبلی هیراد مدل J20

میز جلو مبلی هیراد مدل J20

۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان

میز جلو مبلی هیراد مدل J20 نوعی میز کشیده و با ارتفاع کوتاه است و به گونه ای طراحی می شود که روبروی مبلمان قرار گیرد. این میز جلو مبلی برای قرار دادن کتاب، روزنامه، ظروف پذیرایی، لوازم دکوری و مانند آنها که در حین نشستن روی مبل کاربرد دارد، استفاده می شود.

انتخاب جنس و رنگ
طراحی داخلی J19

به زودی در هیرادکالا

به زودی در هیرادکالا

به زودی در هیرادکالا

میز جلو مبلی هیراد مدل J19

میز جلو مبلی هیراد مدل J19

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

میز جلو مبلی هیراد مدل J19 نوعی میز کشیده و با ارتفاع کوتاه است و به گونه ای طراحی می شود که روبروی مبلمان قرار گیرد. این میز جلو مبلی برای قرار دادن کتاب، روزنامه، ظروف پذیرایی، لوازم دکوری و مانند آنها که در حین نشستن روی مبل کاربرد دارد، استفاده می شود.

انتخاب جنس و رنگ

به زودی در هیرادکالا

طراحی داخلی

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

طراحی داخلی

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیرادکالا

طراحی داخلی

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

طراحی داخلی

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

دکوراسیون پذیرایی
میز جلو مبلی هیراد مدل J15

میز جلو مبلی هیراد مدل J15

۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

میز جلو مبلی هیراد مدل J15 نوعی میز کشیده و با ارتفاع کوتاه است و به گونه ای طراحی می شود که روبروی مبلمان قرار گیرد. این میز جلو مبلی برای قرار دادن کتاب، روزنامه، ظروف پذیرایی، لوازم دکوری و مانند آنها که در حین نشستن روی مبل کاربرد دارد، استفاده می شود.

انتخاب جنس و رنگ

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

دکوراسیون پذیرایی
میز جلو مبلی هیراد مدل J16

میز جلو مبلی هیراد مدل J16

۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان

میز جلو مبلی هیراد مدل J16 نوعی میز کشیده و با ارتفاع کوتاه است و به گونه ای طراحی می شود که روبروی مبلمان قرار گیرد. این میز جلو مبلی برای قرار دادن کتاب، روزنامه، ظروف پذیرایی، لوازم دکوری و مانند آنها که در حین نشستن روی مبل کاربرد دارد، استفاده می شود.

انتخاب جنس و رنگ

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

دکوراسیون پذیرایی
میز جلومبلی هیراد مدل رکسانا

میز جلومبلی هیراد مدل J25

۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان

میز جلومبلی هیراد مدل J25 نوعی میز مربع شکل و با ارتفاع کوتاه است و به گونه ای طراحی می شود که روبروی مبلمان قرار گیرد. این میز جلو مبلی برای قرار دادن کتاب، روزنامه، مجله، ظروف پذیرایی، لوازم دکوری و مانند آنها که در حین نشستن روی مبل کاربرد دارد، استفاده می شود.

انتخاب جنس و رنگ

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

دکوراسیون اتاق پذیرایی
کنسول هیراد مدل B104

کنسول هیراد مدل B104

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کنسول هیراد مدل B104 با ظاهری ساده و زیبا، کارآمد و مناسب جهت دکوراسیون خانه و یا اتاق خواب بوده و با توجه به طراحی زیبای آن، قابل ست شدن با انواع دکوراسیون در منزل می باشد.

انتخاب جنس و رنگ

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا