دکوراسیون اتاق مطالعه
میز کامپیوتر هیراد مدل R100

میز کامپیوتر هیراد مدل R100

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

میز کامپیوتر هیراد مدل R100 با ظاهری ساده و زیبا، کارآمد و مناسب جهت دکوراسیون خانه و یا اتاق خواب بوده و با توجه به طراحی زیبای آن، قابل ست شدن با انواع دکوراسیون در منزل می باشد.

انتخاب جنس و رنگ

به زودی در هیراد کالا

دکوراسیون اتاق مطالعه
میز کامپیوتر هیراد مدل R104

میز کامپیوتر هیراد مدل R104

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

میز کامپیوتر هیراد مدل R104 با ظاهری ساده و زیبا، کارآمد و مناسب جهت دکوراسیون خانه و یا اتاق خواب بوده و با توجه به طراحی زیبای آن، قابل ست شدن با انواع دکوراسیون در منزل می باشد.

انتخاب جنس و رنگ

به زودی در هیراد کالا

دکوراسیون اتاق مطالعه
میز کامپیوتر هیراد مدل R109

میز کامپیوتر هیراد مدل R109

۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان

میز کامپیوتر هیراد مدل R109 با ظاهری ساده و زیبا، کارآمد و مناسب جهت دکوراسیون خانه و یا اتاق خواب بوده و با توجه به طراحی زیبای آن، قابل ست شدن با انواع دکوراسیون در منزل می باشد.

انتخاب جنس و رنگ

به زودی در هیراد کالا

به زودی در هیراد کالا

دکوراسیون اتاق مطالعه
میز کامپیوتر هیراد مدل R110

میز کامپیوتر هیراد مدل R110

۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان

میز کامپیوتر هیراد مدل R110 با ظاهری ساده و زیبا، کارآمد و مناسب جهت دکوراسیون خانه و یا اتاق خواب بوده و با توجه به طراحی زیبای آن، قابل ست شدن با انواع دکوراسیون در منزل می باشد.

انتخاب جنس و رنگ

به زودی در هیراد کالا

دکوراسیون اتاق مطالعه
میز کامپیوتر هیراد مدل R115

میز کامپیوتر هیراد مدل R115

۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان

میز کامپیوتر هیراد مدل R115 با ظاهری ساده و زیبا، کارآمد و مناسب جهت دکوراسیون خانه و یا اتاق خواب بوده و با توجه به طراحی زیبای آن، قابل ست شدن با انواع دکوراسیون در منزل می باشد.

انتخاب جنس و رنگ

به زودی در هیراد کالا

دکوراسیون اتاق مطالعه
میز کامپیوتر هیراد مدل R117

میز کامپیوتر هیراد مدل R117

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

میز کامپیوتر هیراد مدل R117 با ظاهری ساده و زیبا، کارآمد و مناسب جهت دکوراسیون خانه و یا اتاق خواب بوده و با توجه به طراحی زیبای آن، قابل ست شدن با انواع دکوراسیون در منزل یا محل کار می باشد.

انتخاب جنس و رنگ

به زودی در هیراد کالا

کتابخانه هیراد مدل K101

کمد اداری هیراد مدل K101

۳,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کمد اداری هیراد مدل K101 با ظاهری پله ای شکل، کمدی مناسب جهت اتاق کار و یا اتاق پذیرایی شماست. این کمد دارای ۴ کمد مجزای ۲ خانه، ۳ خانه، ۴ خانه و ۵ خانه بوده و فاقد درب می باشد.
انتخاب جنس و رنگ